Teknik

 

Processing Adaptable Systems, indebærer at vi kan udbyde et bredt udvalg af etablerede produkter og testede teknikløsninger, som i dag findes på markedet. Vi kan derfor i enighed tilbyde vores kunder enhver lejlighed til at træffe de rigtige teknologiske valg baseret på deres situation. Det er her, det bliver godt!

 

Teknisk udredning

Vores tekniske afdeling har mulighed for at gennemføre en teknisk vurdering af et aktuel vandbehandlingsanlæg. Vurderinger af omfattende karakter udføres i Danmark, som oftest i samspil med en rådgivende ingeniør og bygherre. Efter besøget fremsendes skriftlig rapport med beskrivelse af baggrund, problematik og forslag til forbedringer.

Eksempel på ofte forekommende opgaver er

  • Reduktion af bundet klor og THM
  • Kemikalie - sikkerhed og håndtering
  • Energi- og driftsoptimering i samarbejde med energiselskab
  • Anlæggets nuværende præstation 
    (flow, skyllehastighed, doseringsudstyr, kapacitetsspørgsmål med mere)

Kontakt os for tilbud og mere information.

Vandkvalitet
Kravene til vandkvaliteten øges i fremtiden og vi kan derfor allerede i dag levere systemer som klarer morgendagens krav. 
Forureninger som tilføres bassinvandet kommer primært fra de badende. Med rigtig cirkulation i bassinet transporteres forureningerne hurtigt til rensningsanlægget. Et moderne bassin med effektiv blanding og afløb til overfladevand, kræver ca 2m3/h per badegæst. 

Forureninger som ikke kan filtreres bort (eks. bundet klor, THM, AOX) skal behandles på en af følgende måder:

- Fortynding; ved at skifte vand 
(en ofte dyr løsning, som sjældent giver det ønskede resultat)
- Absorption af urenheder gennem anvendelse af aktivt kul
- Forbrænding (oxidation) gennem eksempelvis at tilsætte ozon

De forskellige trin i oprensningen skal arbejde sammen og være tilpasset belastninger og aktiviteter.

Grænseværdi for bassinvand

Sedan 1 januari 2014 är det Folkhälsomyndigheten som ger ut Allmänna Råd för Bassängbad (FoHMFS 2014:12)
I dessa ges rekommendationer som stöd för tillämpningen av två styrande lagar; Miljöbalken och Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

En annan viktig skrift som Folkhälsomyndigheten ger ut är deras handbok Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel. 
Du kan ladda hem den här: (http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12930/bassangbad-halosrisker.pdf)

DIN 19643 
En norm för vattenvård i sim- och badbassänger i syfte att säkerställa att vattnet håller fastställd kvalitet med hänsyn till den nödvändiga verksamheten. DIN 19643 består av fyra delar och utkom i en ny version november 2012 och används i hela världen.

DIN 19643-1 2012 - Badvatten allmänt
DIN 19643-2 2012 - Badvatten fastbädd och pulverfilter
DIN 19643-3 2012 - Badvatten ozonsystem
DIN 19643-4 2012 - Badvatten Ultrafiltrering

Gränsvärden vid funktionsprovning av filtrat enligt DIN 19643-2 (2012):

Enhet

Gränsvärde

Pseudomonas Aeruginosa

< 0/100ml

E-coli

< 0/100ml

Legionella

< 0/100ml

Heterotrofa Bakterier

< 100/ml

Grumlighet

< 100 mFNU

Aluminium

< 0,05 mg/l

Järn

< 0,02 mg/l

Kemisk syreförbrukning, CODMn

< 0,5 mg/l utöver fyllvattnets halt

Bundet klor

< 0,2 mg/l

Trihalometaner (THM)

< 0,02 mg/l

Arsenik

< 0,01 mg/l

Ortofosfat (P)

< 0,03 mg/l