Sankt Sigfrids Sygehus - Retsmedicinsk Psykiatri regionkliniken, Växjö Sverige

Sankt Sigfrids Sygehus i Växjö har bygget en helt ny tilbydning som rummer to bassiner og derudover veldesignede områder for teknisk installation. Processing har projekteret, leveret og installeret det nye vandrensningssystem, som består af Collecta tryksandfilter med separat skyllepumpe og skylletank. For optimal rengøring returskylle filtret ikke bare med vand, men også i cyklusser med tilsat luft. Selvfølgelig anvendes teknisk flokningsmiddel for at opnå bedre rensningsproces. For bedste arbejdsmiljø samt kemisikkerhed har man installeret en membranklorproducent type Prosec NXT som via saltelektrolyse producerer den mængde klor som behøves, istedet for atlagre store mængder klor i tanke eller løst stående dunke. Som pH-justering har man derudover valgt CO istedet for flydende syre som yderligere eliminerer risikoen for kemikalieulykker ved håndtering.

Begge bassiner kontrolleres belastningsafhængigt, det vil sige at måle- og doseringsudstyr DEPOLOX® overvåger og tilpasser det øjeblikkelige kemikaliebehov og energiudtag (cirkulationspumper, UV-lys, mm.) i forhold til belastning/antal badende. Dette indebærer en stor økonomisk besparelse over tid, da bassinerne ikke er er i brug i mange timer i døgnet og dermed går i strømbesparelsestilstand. 

Bassinerne består af et varmtvandsbassin udstyret med to styks modstrømsaggregater, hvilket indebærer mulighed for at gå og svømmetræne også i de mindre bassiner. Det andet bassin er et terapibassin med højde- og justerbarbund, hvilket gør det muligt at tilpasse bassinet efter typen af patientgruppe og forskellige typer genoptræningsaktiviteter. 

Begge bassiner holder 35C og cirkulere hver cirka 77 m3/h.