Sahlgrenska Universitets Hospital, Göteborg Sverige

Ved at producere sit eget klor efter forbrug, istedet for at lagre klor i store volumner, så minimeres risikoen for kemikalieulykker betydeligt. Desuden elimineres risikoen for at komme ud for ulykker med farlige kemikalier i forbindelse med tilslutningen af anlæg som på sygehuse, skoler eller ander miljøer, hvor mange mennesker samles. 

På Sahlgrenska Universitets Hospital, beliggende i den centrale del af Göteborg, gennemførte Processing udskiftning af gamle og udtjente vandrensningsystemer og installerede ny og moderne vandrensningsteknik, som forsyner rehab-bassinet. For at minimere sikkerhedsricisi og tage ansvar for det lokale miljø ved klorhåndtering blev der installeret en membranklorproducent, ProSec NXT. For yderligere at sikre kemikaliehåndteringen valgtes kuldioxid (CO2) istedet for flydende syrer til pH justering af badevandet. 

Derefter var der masser af plads og frihøjde i de gamle teknik områder og man installerede nye Collecta tryksandfiltre med skueglas og solide kloakdæksler, der er designet i henhold til DIN-standard. Korrekt udformede sandfiltre leverer en meget høj vandkvalitet, især efter tilsætning af teknisk flokningsmiddel, hvilket leder til at man med sikkerhed gennem måle- og overvågningsudstyr Depolox, kan arbejde med mindst mulige mængde klor i bassinet. Som yderligere kontrolparameter for at sikre vandkvaliteten måles også vandets turbiditet via en online Turbidimeter. Overvågningen sker via system iCON.  

For reduktion af eventuelle biprodukter fra klor anvendes UV-lys. UV-Barrier bestråler hele flowet af det cirkulerende vand og kontrolleres energismart, som øvrige komponenter i systemet efter aktuelle behov. 

Rehabbassin:
Temperatur 34C 
Flow: Q=66m3/h;