Navet, Umeå Sverige

Ny svømmehal i Umeå ‑ et sted til træning, wellness, rekreation, rehabilitering og oplevelser, midt i det centrale Umeå.

Efter en lang planlægningsprocess er det besluttet at den nye svømmehal skal stå færdigt i efteråret 2016. Svømmehallet kommer til at omfatte svømmebasinner, som badeland.

Totalt omfatter badehuset cirka 12 000 kvadratmeter. Et multibassin på 50x25 meter med variabel dybde skal rumme ti baner til motionssvømning, vandgymnastik, svømmeskole og svømmekonkurrencer. I svømmehallen rummer også et rehab-bassin og plads til omklædning og administration. I oplevelsesbadet er der planlagt forskellige rutschebaner, strømkanal og spabad. 

Svømmehallen skal bygges og drives energieffektivt for at mindske miljøpåvirkninger og omkostninger. Dette indebærer blandt andet overvågning af varme i badevandet og minimal anvendelse af klor i badevandet. 

Processing har baseret disse krav, projekteret og leveret alt udstyr til en moderne og energieffektiv vandbehandling. 

Produktleverancen består af blande andet: 
Tryksandfilter Collecta Atlantic ved DIN-standard
Skyllevandsindvinding DINUF Recycle R3 (Genbruger ca 80% af skyllevandet til bassinerne)
Cirkulationspumper fra Herborner 
Klorproducenter Prosec NXT 36
UV-lys Barrier
Aktivkulpulverdosering Propac AKP
Måle og dosering DEPOLOX 2

Alle rensningssystemer kontrolleres belastningsafhængigt, det vil sige at måleudstyret DEPOLOX måler vandets kvalitet og tilpasser systemet efter antal badende og det aktuelle behov. Dette indebærer at cirkulationspumper og andet udstyr ikke bruger mere energi end hvad der reelt kræves i øjeblikket. Det er vigtigt at man tidligt i projektet forstår og tydeligt stiller krav til at udstyret skal være både miljø og energibesparende over tid og ikke bare ser på de oprindelige investeringsomkostninger. 

Svømmehallen bygges og ejes af det kommunale selskab Umeå Badhus AB.

Læs mere om virksomheden i den nye svømmehal navet.umea.se
Læs mere om konstruktionen af Umeås nye svømmehal på www.umeabadhus.se

Fakta om svømmehallen

Badeland
Cirka 1 482 m²

Rutschebaner
En høj og lång rutschebane, højde 11m, længde ca 97m
En bredere vandrutschebane med og uden ringe højde 8m , længde ca 62m
En kort bred, stejl rutschebane med landningsbassin i oplevelsesbadet.

Bassiner
Svømmebassin 50x25 m, delbar
Småbørnsbassin cirka 60 m²
Oplevelsebassin cirka 700 m²
Multibassin 8x12 m
Multibassin/Hoppebassin 10x11 
Modstrømsbassin

Overflader
Plan 1: teknik 3 849 m²
Plan 2: bad 6 148 m²

Byggetid 2014-2016
Generalentreprenør: Rekab
Vor kunde: Bravida
Underentreprenør vandbehandling: Processing AB