Berndorf Bäderbau - Stålbassiner

Læs mere i vores katalog >

Besøg gerne Berndorf hjemmeside for mere information og inspiration >

Inspirationsbilleder >

I de seneste år er støbte bassiner havnet i fokus på grund af omfattende renoveringsarbejder udløst af lækage og armeringskorrosion.
Årsagerne til disse problemer kan variere, men i praksis anses ofte membranlag og betonkvalitet i samspil med klorider at være hovedårsagen til problemerne.

For rustfrie stålbassiner, som er udført håndværks- og stålkvalitetsmæssigt korrekt, er dette problem helt elimineret, og dette til et omkostningsniveau (produktions-, anlægs- og vedligeholdsomkostninger) som set over en driftsperiode på 5 år er ligeværdig eller lavere jævnført med et tilsvarende bassin udført på klassisk vis med beton, armering, membran og flise- eller mosaikbelægning.

Rustfrie bassiner er et meget interessant alternativ for såvel renovering af bestående støbte bassiner, samt nyanlæg hvor æstetik, teknisk levetid, samt lave vedligeholdsomkostninger sættes i første række.

Processing råder over eget personale til at udføre designplaner og støtte i hver eneste fase af projektet.

Vi er partner, rådgiver og projektleder

 • Projektanalysee og forstudie
 • Designforslag og omkostningsberegninger
 • Totalentreprenør, da leveringen også kan omfatte bassin komplet med vandrensning
 • Berndorf Bäderbau har egne arkitekter til at udforme 
 • pool-området og en lang erfaring i, hvordan man laver et bassin indbydende, sikkert og lækker.

Fordelene ved rustfrie stålbassiner

 • Meget lang levetid uden risko for lækage og korrosionsskader
 • Normalt lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med den klassiske betonpool.
 • Økonomisk drift med minimalt rengørings behov
 • Ingen risiko for frostskader - ingen forberedelse for 
 • Vinter-sæson (friluftsbade)
 • Flexibel design, kan enkelt tilpasses til arkitektoniske krav
 • En kombination af stål, vand og rigtig belysning giver fantastiske forudsætninger for at skabe indbydende miljøer
 • Let at udvide eller bygge videre på i fremtiden