Instruktionsfilmer

Hur du utför analysprovtagning, kalibrerar och optimerar din badanläggning på bästa sätt.
Filmerna ger råd, tips och tydliga instruktioner runt olika rutiner och förfaranden vid provtagning och analys
Klicka här för att se alla Processing-instruktionsfilmer på vår Youtube-kanal

Depolox 2 - aktivering och inställning av CEDOX-funktion

Depolox 2 - aktivering och inställning av CEDOX-funktion - instruktionsfilm

instruktionsfilm_proreg5.jpg

ProReg 5 - Nyhet 2018

instruktionsfilm_proreg5_kalibrering_av_nollpunkt_klor.jpg

ProReg 5 - Kalibrering av nollpunkt klor - instruktionsfilmer

instruktionsfilm_proreg5_kalibrering_av_fritt_klor.jpg

ProReg 5 - Kalibrering av fritt klor - instruktionsfilmer

Flamsterilisering och bakterieprov

Flamsterilisering av provkran och provtagning bakterier - instruktionsfilm

instruktionsfilm_proreg4.jpg

ProReg 4 - Kalibrering av pH och redox - instruktionsfilmer

THM-analysprovning

THM-analys provtagning - instruktionsfilm

provtagning_av_klorid

Provtagning av Klorid - instruktionsfilm

Provtagning av alkalinitet

Provtagning av Alkalinitet - instruktionsfilm

Provtagning av CODmn och TOC

Provtagning av COD och TOC - instruktionsfilm

instruktionsfilm_proreg3.jpg

ProReg 3 - Kalibrering av fritt klor och redox - instruktionsfilm

Daglig provtagning, analys och förbrukning enligt driftjournal

Daglig provtagning, analys och förbrukning enligt driftjournal