Landsdækkende serviceorganisation

- Vi finns där ni finns!

God forebyggende vedligehold er god økonomi!

Vores landsdækkende serviceorganisation består af dygtige, autoriserede og veluddannede serviceteknikere, som gør sig umage for en høj grad af tilgængelighed og pålidelig service. Gennem kontinuerlig uddannelse af vores personale, hos vore agenturer, sikrer vi at vidensniveauet altid følger med de krav som gives af det tekniske udstyr vi leverer.
Den tekniske installation er en vigtig del i din virksomhed og skal fungere godt igennem lang tid. Som alle andre tekniske installationer kræves forebyggende service og løbende vedligeholdelse for at mindske risikoen for driftsforstyrrelser eller nedbrud, give lang levetid og den bedste langsigtede driftsøkonomi.
At udføre forebyggende planlagt service og vedligehold indebærer at vi har god mulighed for at have resurcer og reservedele hjemme til at udføre en så tidsoptimeret indsats som muligt.
Kontakt os for mere information om hvordan vi kan tilpasse service og forebyggende vedligeholdelse på jeres anlæg.  

Stadigt voksende serviceorganisation

I vor stræben efter at leve op til branschens stigende efterspørgsel på god service i svømmebade, sker en kontinuerlig nyrekruttering af servicetekniker i alle vore nordiske lande, samtidig med at vi arbejder på at blive bedre til at hjælpe hinanden over landegrænserne efter behov og spidsbelastninger.
Alle vore teknikere gennemgår et omfattende uddannelses program med kortere eller længerevarende praktisk uddannelse i felten også.
Udover træning i systemforståelse, fejlsøgning og fejlafhjælpning,  samt detaljeret kendskab til vores produktprogram. har hver servicetekniker obligatorisk træning i kemikaliehåndtering, varme arbejder, samt regler knyttet til el- og VVS-arbejde.
Når en servicetekniker fra Processing kommer ud på dit anlæg, kan du være tryg ved at der er de rette kompetencer tilstede og at arbejdet bliver udført fagligt korrekt. Vi er dygtige, men ikke perfekte.
Laver vi fejl, kommer vi tilbage og retter fejlen.