Høje THM-værdier, hvad skal man gøre?

Fjern problemet - ikke blot måleværdien

Grænseværdien for THM og AOX fungerer som indikatorer for berigelse af organiske halogener. Aktivt kul absorberer alle former af biprodukter, ikke bare indikatorerne. Derfor er aktivt kul den sikreste teknik for at minimere THM. 

Aktivt kul bliver med tiden mættes med organisk materiale og mister gradvist sin evne til at reducere THM, selv evnen til at reducere bundet klor formindskes. 

Med AKP-metoden doseres der altid nyt kul og mængden tilpasses efter det nødvendige behov - derfor er AKP-metoden den mest effektive for reduktion af THM og AOX. 

Lavere driftsomkostninger og øget vandkvalitet

  • AKP fjern klor lugten og minimerer bundet klor, THM og AOX
  • Komplet udstyr til kulpulverdosering efter DIN 19643-2
  • Dosering 0,3 - 2 g/m3
  • Skylles ud ved normal returskylning
  • Dosering ca 2-5 g/badegæst
  • Doseres ved behov

ProPac - udstyr til dosering af aktivt kulpulver kan med fordel anvendes til

  • Sandfilter i tryk- eller sugdrift med dybdebadsfiltrering
  • Åbne sandfilter
  • Pulverfiltre i tryk- eller sugdrift (vakuumdiatomitfilter)
  • Ultrafilter